December 2017

Kerstvertelling

Vertel mij van het licht in 't duister
dat weer doorbreekt in de nacht
en omgeeft met hemels luister
van Zijn komst, zo lang verwacht.

Lees verder
November 2017

Drievoudig

Dank U, Vader van ons leven
voor Uw liefde en geduld,
die verzoenend opgetreden
Uw beloften heeft vervuld.
Want Uw Zoon is onze herder
en de Geest leidt troostend voort,
brengt Uw rijk van vrede verder,
waar wij luisteren naar Uw Woord.

Lees verder
Oktober 2017

Brood en wijn

Wees gezegend en tot zegen,
samen levend, man en vrouw;
reis in liefde, allerwege,
blijf elkaar van harte trouw.
Kracht en hoop die moed kan geven
voorspoed, vreugde, die verblijdt
met ’t gebed tot Hem geheven:
draag ons Herder, door de tijd.

Lees verder
 

Beste bezoeker

Op zondagen mag ik regelmatig gastvoorganger zijn tijdens erediensten in de Protestantse Kerk in Nederland. Het is mijn gewoonte om de verkondiging samen te vatten in eenvoudige dichtregels, die afgedrukt op een boekenlegger, vóór aanvang van de kerkdienst wordt uitgedeeld. De regels zijn een hulpmiddel om dichter bij de kern van de overdenking te komen. Het is ook een soort mee-neem-overdenking, die kerkgangers vaak en graag bewaren.

Zo zijn in de loop van jaren veel gedichten ontstaan. Gedichten die zijn gebundeld in twee kleine boekjes: Als pelgrims onderweg én Op weg naar Bethlehem / Geloven doet er toe.

Vaak zijn de gedichten geschreven op bekende melodieen en worden dan ook wel tijdens erediensten gezongen.

Componist Evert van de Veen uit Voorthuizen mocht ik enige jaren geleden leren kennen. Ik was gastvoorganger en hij regelmatig organist. Evert werd enthousiast over mijn teksten en voorzag er een aantal van nieuwe of bestaande melodieen. Zo ontstonden gaandeweg twee oratoria. Gezamenlijke koren van Evert van de Veen studeerden de muziek in en hebben op een voor mij en velen ontroerende wijze enkele keren het oratorium Als pelgrims onderweg en het oratorium Op weg naar Bethlehem uitgevoerd.

Op deze website vindt u regelmatig een nieuw gedicht, dat meestal is ontstaan bij het maken van de preek voor de zondag. Ook zijn teksten geschreven op verzoek of zijn gedichten ontstaan vanuit mijn betrokkenheid als pastor bij mensen in hun laatste levensfase die thuis verblijven of bewoner zijn in het Hospice Dome in de veste Amersfoort.

Zelf gebruik ik ook eigen teksten bij lezingen, als ik voorganger ben bij uitvaarten of als ik mensen bezoek in hun laatste levensfase.

Ik stel het op prijs dat u deze website met Bijbelse gedichten bezoekt en hoop dat u herkenning of bemoediging zult ervaren.

In verbondenheid
Kees Hoogendoorn