December 2016

Bede

Heer wij bidden U om zegen,
om nabijheid in de tijd;
trouw die draagt en allerwegen
hoop die ’t hart van pelgrims leidt.
Vaste grond waarop wij bouwen,
bron van liefde en van kracht,
inspireer ons tot vertrouwen,
troost die heel ons hart verwacht.

Lees verder
November 2016

Herinnering

Vaak denk ik aan 't verdwenen leven,
aan wie je was en wat je zei,
aan alles wat je hebt gegeven,
nabij was, ons zo trouw terzij.

Lees verder
Oktober 2016

Verlangen

U bent mijn kracht,
ik wil naar U verlangen
als op mijn wegen,
‘k zoek naar troost en raad.
Daal dan terneer
toon op mijn levensgangen
’t licht van Uw liefde,
dat mij nooit verlaat.

Lees verder
September 2016

Een parel

Als pelgrims reizen in ’t vertrouwen
dat God voor ons een stad zal bouwen.
Zijn toekomst is ’t beloofde land:
wij staan geschreven in Zijn hand...

Lees verder
Augustus 2016

Lichtpunt

Soms is een mens een zonnestraal van hoop,
een licht bij zorg, de toewijding van handen.
Een stoet van pelgrims reist langs werelds loop,
komt ons nabij en trekt door alle landen.

Lees verder
 

Beste bezoeker

Op zondagen mag ik regelmatig gastvoorganger zijn tijdens erediensten in de Protestantse Kerk in Nederland. Het is mijn gewoonte om de verkondiging samen te vatten in eenvoudige dichtregels, die afgedrukt op een boekenlegger, vóór aanvang van de kerkdienst wordt uitgedeeld. De regels zijn een hulpmiddel om dichter bij de kern van de overdenking te komen. Het is ook een soort mee-neem-overdenking, die kerkgangers vaak en graag bewaren.

Zo zijn in de loop van jaren veel gedichten ontstaan. Gedichten die zijn gebundeld in twee kleine boekjes: Als pelgrims onderweg én Op weg naar Bethlehem / Geloven doet er toe.

Vaak zijn de gedichten geschreven op bekende melodieen en worden dan ook wel tijdens erediensten gezongen.

Componist Evert van de Veen uit Voorthuizen mocht ik enige jaren geleden leren kennen. Ik was gastvoorganger en hij regelmatig organist. Evert werd enthousiast over mijn teksten en voorzag er een aantal van nieuwe of bestaande melodieen. Zo ontstonden gaandeweg twee oratoria. Gezamenlijke koren van Evert van de Veen studeerden de muziek in en hebben op een voor mij en velen ontroerende wijze enkele keren het oratorium Als pelgrims onderweg en het oratorium Op weg naar Bethlehem uitgevoerd.

Op deze website vindt u regelmatig een nieuw gedicht, dat meestal is ontstaan bij het maken van de preek voor de zondag. Ook zijn teksten geschreven op verzoek of zijn gedichten ontstaan vanuit mijn betrokkenheid als pastor bij mensen in hun laatste levensfase die thuis verblijven of bewoner zijn in het Hospice Dome in de veste Amersfoort.

Zelf gebruik ik ook eigen teksten bij lezingen, als ik voorganger ben bij uitvaarten of als ik mensen bezoek in hun laatste levensfase.

Ik stel het op prijs dat u deze website met Bijbelse gedichten bezoekt en hoop dat u herkenning of bemoediging zult ervaren.

In verbondenheid
Kees Hoogendoorn